The Algorithms logo
The Algorithms
AboutDonate

Leonardo Number

d
package com.thealgorithms.maths;

/**
 * https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_number
 */
public final class LeonardoNumber {
  private LeonardoNumber() {
  }

  /**
   * Calculate nth Leonardo Number (1, 1, 3, 5, 9, 15, 25, 41, 67, 109, 177, ...)
   *
   * @param n the index of Leonardo Number to calculate
   * @return nth number of Leonardo sequences
   */
  public static int leonardoNumber(int n) {
    if (n < 0) {
      throw new ArithmeticException();
    }
    if (n == 0 || n == 1) {
      return 1;
    }
    return (leonardoNumber(n - 1) + leonardoNumber(n - 2) + 1);
  }
}